Projectes

FRIGORÍFICS LES PRESES (2011)

FRIGORÍFICS LES PRESES (2011)

- Constructora: Edificacions Coromina.
- Enginyeria: GEI-2a.
- Edifici industrial amb planta altell i coberta de 2.100 m2 en planta. Edifici amb altell de forjat col·laborant amb estructura mixta acer-formigó amb conectors. Estructura de coberta amb bigues en gelosia i coberta tipus Deck.
Tornar a projectes
scroll up