Projectes

CASA TARRADELLAS CÀRNICS III (2012)

CASA TARRADELLAS CÀRNICS III (2012)

- Enginyeria: EGAVIC
- Disseny i càlcul d’estructura metàl·lica: CULLERÉ I SALA, S.L.
- Descripció: Edifici Industrial destinat a l’elaboració de productes carnis. Edifici de 11.200 m2, 3 plantes amb 2 forjats entremitjos de 1000kgs/m2 de sobrecàrrega. Coberta amb encavallades de 30 metres a dos aigües. Estructura metàl•lica, forjats de xapa col•laborant i coberta tipus sandwitch.
Tornar a projectes
scroll up